مجله اینترنتی بهترین ها | behtarynha

قسمت سی و پنجم از مجله صوتی
قسمت سی و پنجم از مجله صوتی "راز هزاره ها": تزئینات و تجملات دوره ی هخامنشی
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت سی و چهارم از مجله صوتی
قسمت سی و چهارم از مجله صوتی "راز هزاره ها": اثاثیه ی مورد استفاده ی مردم در عصر هخامنشی
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت سی و سوم از مجله صوتی
قسمت سی و سوم از مجله صوتی "راز هزاره ها": زندگی مردم در عصر هخامنشی
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت سی و دوم از مجله صوتی
قسمت سی و دوم از مجله صوتی "راز هزاره ها": نظام پرداخت دستمزد کارگران در شاهنشاهی هخامنشی
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت سی و یکم از مجله صوتی
قسمت سی و یکم از مجله صوتی "راز هزاره ها": بررسی الواح ایلامی هخامنشیان
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت سی ام از مجله صوتی
قسمت سی ام از مجله صوتی "راز هزاره ها": ساختار اداری شاهنشاهی هخامنشی
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت بیست و نهم از مجله صوتی "راز هزاره ها": جنگ ماراتون و مرگ داریوش
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
تاریخچه و آداب و رسوم جشن شب یلدا
شب یلدا یا شب چله آخرین روز آذرماه، شب اول زمستان و درازترین شب سال است.ایرانیان باستان با باور اینکه فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند.
گاهشمار تاریخ، دوشنبه 29 آذر 95
59 سال پیش در چنین روزی در سال 1336، ابوالحسن صبا ـ یکی از بزرگترین موسیقیدانان و هنرآموزان موسیقی اصیل ایرانی ـ درگذشت. استاد ابوالحسن صبا در سال 1281 در تهران زاده شد. پدرش کمال‌السلطنه از نوادگان محمود خان صبا ـ شاعر و نقاش معروف دوره‌ی ناصری ـ بود. کمال‌السلطنه ـ پدر صبا ـ از مردان فاضل و هنردوست روزگار، طبیب، ادیب و دوستدار موسیقی هم بود. ابوالحسن صبا در محیطی سرشار از ادب و دانش و هنر بزرگ شد.
قسمت بیست و هفتم از مجله صوتی
قسمت بیست و هفتم از مجله صوتی "راز هزاره ها": ایوان شرقی کاخ آپادانا
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود.
قسمت بیست و هشتم از مجله صوتی
قسمت بیست و هشتم از مجله صوتی "راز هزاره ها": مقدمات لشکرکشی داریوش به یونان
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
تاریخچه «ریال» و «تومان» در ایران
تاریخچه «ریال» و «تومان» در ایران
ريال از طريق اسپانيايي‌ها و پرتغالي‌ها وارد زبان فارسي شد. معناي آن در زبان فارسي هم به معني «شاهي» است و هم نام يكي از سكه‌هاي رايج اين دو سرزمين است. اين كلمه از زمان حضور اسپانيايي‌ها و پرتغالي‌ها در خليج فارس و مراوداتي كه ميان ايشان و تجار ايراني بود وارد زبان فارسي شد.
چه زمانی قلیان اختراع شد؟
چه زمانی قلیان اختراع شد؟
اولین بار ابوالفتح گیلانی (متوفی ۱۵۸۸) پزشک ایرانیِ دربار اکبر اول، سلطان مغول هند بود که دود تنباکو را از یک ظرف آب عبور داد تا آن را خالص‌تر و سرد نماید و از این طریق قلیان که در شبه قاره به حقّه معروف است را ابداع نمود.
قسمت بیست و ششم از مجله صوتی
قسمت بیست و ششم از مجله صوتی "راز هزاره ها": نقش‌برجسته‌های پلکان‌های کاخ آپادانا
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت بیست و پنجم از مجله صوتی
قسمت بیست و پنجم از مجله صوتی "راز هزاره ها": هیئتهای نمایندگان بیست و سه گانه در تخت جمشید
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت بیست و چهارم از مجله صوتی
قسمت بیست و چهارم از مجله صوتی "راز هزاره ها": پلکان شرقی کاخ آپادانا در تخت جمشید
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت بیست و سوم از مجله صوتی
قسمت بیست و سوم از مجله صوتی "راز هزاره ها": کاخ آپادانا
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت بیست و دوم از مجله صوتی
قسمت بیست و دوم از مجله صوتی "راز هزاره ها": کاخ داریوش
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت بیست و یکم از مجله صوتی
قسمت بیست و یکم از مجله صوتی "راز هزاره ها": ساخت تخت جمشید به فرمان داریوش
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
قسمت بیستم از مجله صوتی
قسمت بیستم از مجله صوتی "راز هزاره ها": حفر کانال سوئز به فرمان داریوش
راز هزاره‌ها، زنجیره برنامه‌هایی است که توسط آرش امجدی ـ کارشناس ارشد ایران‌شناسی و پژوهشگر تاریخ ایران ـ از سپیده دم تاریخ ایران تا دوره‌های پسین‌تر روایت می‌شود. راز هزاره‌ها بر پایه‌ی آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای مورخان و پژوهشگران گردآمده و تنظیم شده است.
behtarynha
behtarynha
behtarynha

مجله اینترنتی بهترین ها | behtarynha

behtarynha